Archieparchiálny odpust v prešovskej katedrále

Archieparchiálny odpust v prešovskej katedrále

Sv. Ján Krstiteľ je nebeským patrónom nielen gréckokatolíckej katedrály v Prešove, ale aj Prešovskej archieparchie. Pri príležitosti sviatku jeho narodenia sa v nedeľu 27. júna v Prešove uskutočnila archieparchiálna odpustová slávnosť.

Archijerejskej svätej liturgii predsedal vladyka Ján Babjak SJ a homíliu predniesol o. Štefan Paločko, pedagóg na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Vychádzal z evanjeliovej skutočnosti, že sv. Ján Krstiteľ bol veľký pred Pánom. My však často túžime byť veľkí, slávni, uznávaní v očiach tohto sveta. Pozval veriacich, aby túžili byť veľkí pred Pánom.

V závere liturgickej slávnosti prešovský farár a protopresbyter Daniel Galajda zablahoželal vladykovi Jánovi k meninám.

Zdroj: Ľubomír Petrík