www.zoe.sk - E-zine Prešovskej archieparchie
http://jerom.zoe.sk/?spravy&id=1299
Zoε - e-zine Prešovskej archieparchie

Mapa stránokÚvod > Spravodajstvo > Správy

Dnes je: 16. júl 2024     Meniny oslavuje: Drahomír

Zoεpédia - náhodný výber: Krst, Filipovka, Liturgia vopred posv....     pohľadnice

24.09.2018 | Čítanosť(4148)
Vytlačiť na tlačiarni | Poslať ako tip známemu | Komentáre(0)

Gréckokatolíci dôstojne oslávili 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie

Gréckokatolíci dôstojne oslávili 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie
Hlavné oslavy Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018 a sprievodné podujatia pri príležitosti 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie sa konali v dňoch 20. až 23. septembra. Prešovská gréckokatolícka eparchia bola kánonicky zriadená 22. septembra 1818 bulou Relata semper pápeža Pia VII. vyčlenením z veľkej Mukačevskej eparchie.
 
Hlavná slávnosť sa konala v sobotu 22. septembra v Bazilike Zosnutia Presvätej Bohorodičky v Ľutine. Archijerejskej svätej liturgii predsedal prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ. Hlavným hosťom bol prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri, ktorý bol slávnostným kazateľom, a takmer tridsať arcibiskupov a biskupov zo Slovenska a zahraničia, medzi ktorými nechýbal apoštolský nuncius na Slovensku arcibiskup Mons. Giacomo Guido Ottonello či sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ. Boli prítomní aj arcibiskup Rastislav, prešovský pravoslávny arcibiskup a metropolita českých zemí a Slovenska, generálny biskup Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Miloš Klátik, biskup Východného dištriktu ECAV Slavomír Sabol a predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Igor Rintel a ďalší vzácni hostia a predstavitelia štátnej správy a samosprávy.
 
Z homílie kardinála Leonarda Sandriho
 
V homílii kardinál Leonardo Sandri povedal o Ľutine, že je symbolickým miestom viery gréckokatolíkov na Slovensku. „Zjavenia z roku 1851, vďaka ktorým uctievame toto miesto, nás upozorňujú na to, aby sme nič nekládli pred Boha. Boh žiadal, aby mu bola vo sviatočný deň vzdaná úcta, a chcel, aby bol na mieste, kde mladá žena Zuzana hľadala jedlo pre svoje deti − hríby, ktoré ešte aj dnes môžeme obdivovať v okolitom lese − postavený kríž. Hlasy v našom vnútri, ale aj zvonku nám dnes hovoria, že sa musíme hnať za vecami tohto sveta, ale ešte silnejšie znie hlas Pána, ktorý nám pripomína: «Nezháňajte sa o jedlo, ktoré sa minie, ale o to, ktoré vám dáva Syn človeka: chlieb detí, záruku nesmrteľnosti.» Ak sa nad tým hlbšie zamyslíme, vidíme, že tí, ktorí nás predišli, boli prenasledovaní pre svoju vieru, preto, lebo patrili Pánovi a Cirkvi. Ani vtedy nebolo spoločenstvo veriacich dokonalé, ani vtedy nechýbali protivenstvá, hriechy, ale naši otcovia vždy dávali na prvé miesto túžbu čerpať z prameňa Božej milosti a z istoty, ktorú môžeme nájsť predovšetkým v Kristových sviatostiach a v Cirkvi.“
 
Ďalej povzbudil Boží ľud týmito slovami: „Stojí za to žiť vieru, stojí za to znášať utrpenia, keď kráčame v Kristových šľapajach, ako vraví List sv. apoštola Petra: „Kristus trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach“. Vo vašich dejinách sú toho jasnými svedkami blažení, ktorých vyhlásil svätý Ján Pavol II. v roku 2001 a 2003 − biskupi Pavel Peter Gojdič, Vasiľ Hopko a rehoľník redemptorista Metod Dominik Trčka. S nimi a v nich si chceme uctiť aj všetkých tých jednoduchých neznámych ľudí, ktorí aj v neprítomnosti biskupov a kňazov pokračovali v rozvíjaní a odovzdávaní viery vo svojich rodinách a príbytkoch. Nie sú blažení preto, lebo boli oficiálne vyhlásení Cirkvou, ale sú blažení, lebo zakúsili šťastie prisľúbené Ježišom v kázni na hore.“
 
O Prešovskej metropolii povedal, že je „centrom spoločenstva, ktoré predsedá trom spoločenstvám tu na Slovensku a jednému v Kanade. Okrem toho sa snaží pastoračne sprevádzať rôzne spoločenstvá roztrúsené po svete, napr. vo Veľkej Británii a v Nemecku. Je povinnosťou veriaceho nezabúdať na minulosť a neuchovávať spomienky ako nostalgiu, pretože Pán je verný vždy, aj v súčasných výzvach.“
 
V homílii zazneli aj tieto slová: „Kristus má naozaj moc pozdvihnúť a premeniť naše životy, keď uznáme, že sme porušiteľní, biedni, slabí a hriešni. Skutočne toto je tá pravá každodenná výzva pre každého člena spoločenstva. Musíme pociťovať osobnú potrebu byť uzdravení a pozdvihnutí Bohom v jeho nekonečnom milosrdenstve, ako nám to opakuje už od začiatku svojho pontifikátu Svätý Otec František, s ktorým sme zjednotení v modlitbe v pevnej a bezpodmienečnej spolupatričnosti a synovskej láske. Ako nám cirkevní otcovia a Svätý Otec František vždy pripomínajú, nikto v Cirkvi nie je slnko: ani biskupi, ani kňazi, ani diakoni, ani žiaden jednotlivý veriaci či veriaca. Je iba jedno Slnko, to pravdivé, ktoré pochádza z nebies a osvetľuje každého človeka: Kristus Pán. Ale každý v spoločenstve aj samotná Cirkev – tým viac matka Cirkev metropolia – je ako mesiac povolaná, aby odrážala jas slnka alebo aby ho aspoň nezacláňala vlastnou prítomnosťou.“
 
Potom poukázal na dve jednoduché cesty, ako to uskutočniť. „Predovšetkým je to cesta spoločenstva: musíme preveriť svoje aktivity, svoje pastoračné iniciatívy, svoj štýl a každodenné konanie: či buduje spoločenstvo, či o ňom svedčí. Pre dobro spoločenstva je možno každý z nás niekedy povolaný urobiť vo vlastných túžbach krok späť len preto, aby iný mohol napredovať a aby sme mohli kráčať spolu. Samozrejme, ak ten druhý sa nám zdá pomalý, lenivý alebo unavený, musíme sa snažiť pozdvihnúť ho, ísť dopredu, ukázať mu cestu.“ Následne kazateľ vyzval zhromaždený Boží ľud, aby skontroloval svoje spoločenstvo na každej úrovni.
 
„Druhá cesta je cesta lásky. Je to cesta, na ktorej nielen rozmýšľame, aký dať milodar alebo ako pomôcť inému na materiálnej úrovni, ale tiež ako byť prítomný vo verejnom živote, v spôsobe myslenia, vo financiách... Kresťanský spôsob zmýšľania, kresťanská vízia ohľadom zrodu života a smrti, ohľadom všeobecného určenia pozemských dobier, ohľadom transparentnosti a čnosti tých, ktorí sú povolaní slúžiť vo verejnom a politickom živote a v administrácii, to nie sú prikázania, ktoré by nám mali skomplikovať život, ale smernice, aby náš život prekvital a bol šťastný. Dobro sa má rozpoznávať a uprednostňovať. Zlo sa má jasne pomenovať a má sa s ním bojovať tak, ako s ním bojoval Ježiš v dnešnom evanjeliu, keď vyháňal diabla z človeka, ktorý ním bol posadnutý.“
 
Nakoniec upriamil pozornosť na blížiacu sa synodu o mladých a v tomto kontexte homíliu zakončil slovami: „Nech sú takto sprevádzaní a podporovaní príhovorom Božej Matky, Presvätej Bohorodičky, ku ktorej dvíhame svoj pohľad a svoje srdcia z tejto prekrásnej svätyne, ktorá je jej zasvätená, objímajúc celé Slovensko a osobitne Gréckokatolícku cirkev.“
 
Na konci slávnosti kardinál Leonardo Sandri prejavil svoju radosť: „Bolo pre mňa radosťou a meditáciou vidieť metropolitu, biskupov a predstaviteľov iných cirkví, ako sa s nami modlili. Dala sa naozaj cítiť prítomnosť archanjelov, anjelov, serafínov a cherubínov, ktorí spolu s nami oslavovali Boha. Videli sme obraz putujúcej cirkvi. Čoskoro sa stretnete so Svätým Otcom, kde budete môcť počuť priamo z jeho úst pozdrav a povzbudenie.“ Po týchto slovách odovzdal prešovskému arcibiskupovi metropolitovi Jánovi striebornú medailu Svätého Otca Františka, jeho pontifikátu, a všetkým udelil apoštolské požehnanie Svätého Otca.
 
Pozdravný príhovor Mons. Bernarda Bobera za Konferenciu biskupov Slovenska
 
Košický arcibiskup metropolita Mons. Bernard Bober sa prihovoril za Konferenciu biskupov Slovenska týmito slovami, ktoré prinášame v plnom znení: „Milý otec arcibiskup Ján, v mene predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. Stanislava Zvolenského a všetkých spolubratov v biskupskej službe, ktorí sú členmi Konferencie biskupov Slovenska, Ti chcem ponajprv poďakovať za pozvanie na túto slávnosť 200. výročia zriadenia Prešovskej eparchie. Spolu s Tebou, celým presbytériom i veriacimi sme dnes ďakovali Bohu nielen za dar pevného základu cirkevnej organizácie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ale hlavne za milosť vytrvalosti, vernosti a ohromnej regeneračnej Božej sily, ktorou táto cirkev oplýva. Aj napriek totalite, ktorá v minulom storočí chcela túto rodinu veriacich zničiť, Boh ju obnovil k plnej sile a kráse. V tomto čase, keď je kresťanstvo v Európe úmyselne relativizované a znevažované, a zdá sa, akoby prichádzala nová totalita, ktorá nás všetkých chce zatlačiť do kúta, nech Pán večnosti milostivo zhliadne na túto vinicu, ktorú si on vypestoval, a nech pretvorí všetky ťažkosti i nové prenasledovania na požehnanie a novú jar celej Cirkvi. V závere chcem povedať, že tak ako neustále cítime podporu zo strany našich slovenských gréckokatolíkov, aj my, biskupi, kňazi a veriaci latinského obradu našej jednej Katolíckej cirkvi, stojíme pri gréckokatolíkoch. Modlíme sa za vás všetkých, a v týchto dňoch, samozrejme, osobitným spôsobom za košického eparchiálneho biskupa Mons. Milana Chautura. Nech Pán Ježiš Kristus žehná Slovenskú gréckokatolícku cirkev a nech ju Presvätá Bohorodička Panna Mária prikryje svojím ochranným plášťom! Slava Isusu Christu!“
 
Ďalšie pozdravné príhovory
 
Vladyku Jána Babjaka a Gréckokatolícku cirkev na Slovensku pozdravil aj vladyka Milan Šášik CM, mukačevský eparcha, pretože Prešovská eparchia bola pred dvesto rokmi vyčlenená z veľkej Mukačevskej eparchie. Za Ekumenickú radu cirkví na Slovensku sa prihovoril generálny biskup ECAV Miloš Klátik.
 
Za Prešovskú archieparchiu i celú metropoliu pri príležitosti blížiaceho sa jubilea 65 rokov života prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka ho pozdravil a zablahoželal mu protosynkel Prešovskej archieparchie Mons. Ľubomír Petrík.
 
Poďakovanie prešovského arcibiskupa metropolitu Jána Babjaka SJ
 
Nakoniec sa prihovoril vladyka Ján Babjak, ktorý v modlitbe vyjadril slová vďačnosti za dvesto rokov Prešovskej eparchie, za metropolitné usporiadanie Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku i za mučeníkov a vyznávačov tejto cirkvi, za všetkých veriacich, ktorí už dosiahli cieľ. Presvätej Bohorodičke poďakoval za mariánske pútnické miesta, predovšetkým v Ľutine a Litmanovej, a za všetku jej materinskú ochranu. Osobitne poďakoval sv. Mikulášovi za jeho zjavenia v Ľutine. Potom poďakoval otcovi kardinálovi prefektovi za jeho prítomnosť a spoločnú modlitbu na tejto slávnosti a za jeho službu všetkým východným katolíckym cirkvám i za jeho homíliu. Ubezpečil ho, že môže byť hrdý na Gréckokatolícku cirkev na Slovensku, ktorá naplno žije a rozvíja sa a v ktorej sa aj biskupi aj kňazi a veriaci ľud, napriek ohraničeniam a slabostiam, snažia kráčať správnym smerom. Poďakoval aj apoštolskému nunciovi na Slovensku za jeho modlitbu i službu celej Katolíckej cirkvi na Slovensku a obzvlášť za jeho mimoriadnu žičlivosť, ktorú prejavuje Gréckokatolíckej cirkvi. Vyjadril vďačnosť aj ostatným prítomným arcibiskupom a biskupom zo Slovenska a zahraničia i predstaviteľom ostatných cirkví a predsedovi zväzu židovských náboženských obcí. Slová vďaky vyjadril aj na adresu kňazov za ich horlivú službu, ich manželkám, najbližším spolupracovníkom v arcibiskupskej kúrii, rehoľníkom a rehoľným sestrám, seminaristom, predstaviteľom štátnej správy a samosprávy, dobrodincom, svojim najbližším príbuzným a všetkým veriacim ako aj veriacim, ktorí na túto slávnosť pricestovali z USA a Kanady. Nezabudol poďakovať aj RTVS, Rádiu Lumen, Televízii Logos a Gréckokatolíckemu magazínu, ktoré sprostredkovali aj túto slávnosť a za vynikajúcu spoluprácu. Vyjadril slová vďaky Bohu za dar svojho života a viery, ktorý mu odovzdali rodičia, za dar milovanej Gréckokatolíckej cirkvi a zároveň odprosoval Boha za hriechy a slabosti biskupov, kňazov a veriacich počas dvesto rokov i za svoje hriechy a hriechy všetkých, ktorí teraz tvoríme Gréckokatolícku cirkev na Slovensku a prosil Boha o jeho milosrdenstvo pre všetkých.
 
Nedeľná slávnosť
 
V nedeľu 23. septembra hlavné oslavy pokračovali archijerejskou svätou liturgiou v Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ktorá je po celú históriu Gréckokatolíckej cirkvi na našom území jej duchovným srdcom. Hlavným slúžiacim bol vladyka Ján Babjak a koncelebrovali kardinál Leonardo Sandri, apoštolský nuncius Giacomo Guido Ottonello, vladyka Ladislav Hučko, pražský apoštolský exarcha, vladyka John Kudrick, emeritný parmský biskup a vladyka Ján Eugen Kočiš, emeritný pomocný pražský biskup. V homílii vladyka John Kudrick vychádzajúc z evanjelia vysvetlil, že pokánie, ku ktorému nás Pán pozýva, je súčasťou radostnej zvesti pre náš život, lebo Boh nám hriešnym dáva silu skrze odpustenie hriechov. To je dobrá správa pre naše pokánie, ktoré však neexistuje bez našej ľútosti. „My sa spoliehame na Božie milosrdenstvo a Boh sa spolieha na nás. Naša spása začína Božím odpustením a ono začína v našom pokání.“
 
Na konci nedeľnej archijerejskej svätej liturgie prefekt Kongregácie pre východné cirkvi kardinál Leonardo Sandri opäť vyjadril svoju radosť z týchto slávení a zaželal Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, aby dávala príklad viery a jednoty.
 
Sprievodné podujatia hlavných osláv Jubilejného roka Prešovskej archieparchie
 
Vo štvrtok a v piatok 20. a 21. septembra sa na Gréckokatolíckej teologickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove uskutočnila Medzinárodná vedecká konferencia na tému „200 rokov Prešovského gréckokatolíckeho biskupstva“ a predstavenie zatiaľ vydanej časti piatich dielov z 10-dielnej knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku. Na konferencii sa zúčastnil aj prešovský arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ a sekretár Kongregácie pre východné cirkvi arcibiskup Cyril Vasiľ SJ.
 
Vo štvrtok večer sa v zaplnenom Kine Scala v Prešove uskutočnil za účasti vladykov Jána Babjaka SJ a Johna Kudricka z USA evanjelizačný koncert pre mladých, na ktorom vystúpili gospelové kapely a speváci Anastasis, Slávka Tkáčová, F6 a Peter Milenky and Band a zaznela katechéza otca Michala Sopka.
 
Pamätná medaila
 
Gréckokatolíci v Prešove na tlačovej besede v stredu 19. septembra predstavili verejnosti aj práve vydanú pamätnú medailu k Jubilejnému roku Prešovskej archieparchie 2018, ktorá bola razená v kremnickej mincovni a jej autorom je akademický sochár Michal Gavula. Na čelnej strane je znázornená drevená cerkva ako jeden zo symbolov našej cirkvi. Ide konkrétne o Chrám sv. archanjela Michala vo Fričke z roku 1829. V popredí je ikona krásnobrodskej Bohorodičky, ktorá je jedným zo znakov slávenia tohto roka, putuje počas neho po našich farnostiach a modlime sa pred ňou modlitbu jubilejného roka. Dookola je text: 200. výročie zriadenia Prešovskej eparchie 1818 – 2018. Na druhej strane medaily je znázornený erb Prešovskej archieparchie s textom: 10. výročie zriadenia Prešovskej metropolie sui iuris. Je vyrobená z mosadze s bronzovou patinou, s nízkym reliéfom a s priemerom 60 mm.
 
Poštová známka
 
Slovenská pošta a. s. vydáva poštovú známku v emisii Umenie, na ktorej je znázornená ikona krásnobrodskej Bohorodičky. Návrh známky zhotovil renomovaný slovensky rytec poštových známok František Horniak. Jej inaugurácia je naplánovaná na 10. november 2018 v prešovskej katedrále.
 
Jubilejný rok Prešovskej archieparchie pokračuje ešte niekoľkými podujatiami
 
Gréckokatolíkov ešte čaká Ďakovná púť Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris na Slovensku do Ríma 6. a 7. októbra 2018 s osobitnou audienciou, ktorú Svätý Otec František udelí gréckokatolíckym pútnikom zo Slovenska, ktorých sa na púť nahlásilo už 1300.
 
V dňoch 9. – 11. novembra 2018 sa v Katedrálnom chráme sv. Jána Krstiteľa v Prešove uskutoční XXVII. ročník medzinárodného festivalu duchovných piesní byzantského obradu a 11. decembra bude v Divadle Jonáša Záborského slávnostný galavečer, na ktorom vystúpia známi umelci, napr. speváčky Anna Servická, Monika Kandráčová, Sima Martausová, operný spevák Martin Babjak a viacerí ďalší.
 
Po celý tento rok Prešovská archieparchia svoju vďačnosť Bohu a Cirkvi prejavuje zvolaním, ktoré je mottom – leitmotívom Jubilejného roka Prešovskej archieparchie a ktoré zaznieva každodenne na svätých liturgiách po celé jej doterajšie dejiny, v súčasnosti i do budúcnosti: „Tvoje z tvojho tebe prinášame za všetkých a pre všetko.“
 
Fotogalérie sobota - 22.09.2018
                  nedeľa - 23.09.2018
Zdroj: Informačné stredisko Prešovskej archieparchie

Ak organizujete alebo viete o organizácii akejkoľvek zaujímavej akcie, podujatia a pod., informujte nás o tom a my to spropagujeme na zoε.

Copyright © 2006-2018 zoε | O zoε | Kontakt | Mapa stránok | Ochrana osobných údajov

NAJ.sk

Valid XHTML 1.1 Valid CSS 2.1 Webdizajn

Copyright © 2006-2018 zoε